Stræksensor der giver præcise og alsidige målinger af Navicular Drop

En innovativ målingsmetode

Forstå fodens bevægelser inkl. belastningsmønstre, muskelfunktion og gangfunktion fuldt ud med en analyse både med og uden fodtøj.​


Navigraff stræksensor giver mulighed for måling af bevægelser klinisk og under forskellige aktiviteter som løb i skoven samt med og uden sko.

Læs mere om hvordan sensoren kan bruges

Forstå patientens faktiske behov

Med Navigraff’s banebrydende og patenteret stræksensor kan du få indblik i, hvordan det fodtøj vi bærer størstedelen af dagen og fysisk aktivitet påvirker foden.​


Traditionel visuel observation af Navicular Drop begrænser sig til sammenligning af positionen i ikke-vægtbærende og vægtbærende tilstand, hvor man helt ignorerer patientens faktiske behov.

Læs mere om hvad stræksensoren kan gøre

Patenteret & anerkendt af eksperter

Stræksensorens funktioner

Navigraff Strain Sensor

Vores unikke og enkle metode gør det muligt at måle Navicular Drop, uanset om der anvendes sko, indlægssåler eller ej. Placer stræksensoren på foden og gør det muligt at træffe velinformerede beslutninger om forebyggelse, behandling og træning.

Vores elastiske stræksensor fungerer på den måde, at den kontinuerligt registrerer fodens bevægelse ved at strække sig på samme måde som en tynd, bøjelig og strækbar elektronisk lineal.

Sensoren giver også feedback for at sikre musklernes styrke og korrekt udførelse af øvelser.

Elektronik- og radio-modul

Vores stræksensor benytter avanceret bluetooth teknologi, hvilket gør det enkelt at parre sensoren med din telefon via vores app.

Avanceret software

Vores software giver fysioterapeuter og andre fagpersoner mulighed for at analysere fodens bevægelser meget detaljeret.

Vælg at undersøge foden med eller uden fodtøj, samt med eller uden indlægssåler, og få efter undersøgelsen resultaterne præsenteret med det samme. Målingerne viser, hvordan patienten er placeret inden for normalværdierne ved Navicular Drop, og en graf markerer øjeblikke, hvor gangen afviger fra normalværdierne.

Du kan også analysere strækdata for specifikke øvelser, kvantificere patientens fremskridt eller få fagligt belæg for ændringer i genoptræningsplaner.

Undersøgelser af fodens bevægelse har altid været svært. For at få en fuld forståelse af fodens bevægelse skal man analysere den både med og uden fodtøj.

Læs mere om hvad du kan opnå med sensoren

2023 Navigraff All Rights Reserved
Powered by Digital Partners